Diergeneesmiddelen | Nieuws

UDD-regeling kost sector miljoenen

De vereniging van Fabrikanten en Importeurs van Diergeneesmiddelen FIDIN steunt de doelstelling van de UDD-maatregel, maar wijst op onnodige lasten voor de Nederlandse registratiehouders. Deze bedrijfseconomische lasten worden geschat op  een bedrag van 6,6 miljoen euro, ruim 2,5 procent van de jaaromzet van diergeneesmiddelen in Nederland.

De regeling UDD

De Regeling Diergeneesmiddelen met de UDD-maatregel geldt voor varkens, vleeskuikens, vleeskalveren tot 12 maanden en voor melkkoeien. Alle antibiotica gaan onder het strengste regime van de diergeneesmiddelenwet, UDD, gebracht worden. Dit houdt in dat alleen dierenartsen antibiotica mogen toepassen. Alleen als wordt voldaan aan strikte voorwaarden op het gebied van diergezondheidsmanagement en antibioticumgebruik kan gebruik worden gemaakt van een uitzonderingsregeling.

Lasten

De FIDIN wijst de overheid op extra lasten voor registratiehouders om te voldoen aan de UDD-regeling. Zo zal de aanpassing aan de kanalisatiestatus UDD 1.500 euro per registratie kosten en zal een deel van de vooraad als niet verkoopbaar worden vernietigd. De UDD-maatregel treft 400 registraties en in totaal zullen aanpassing en vernietiging van product een last meedragen van 6,6 miljoen euro.

Daarnaast is het voor een aantal registratiehouders nodig om aangepaste verpakkingen te maken die aansluiten bij de mogelijkheid een geringe hoeveelheid medicijn op de boerderij achter te laten, hetgeen in de wetgeving onder bepaalde voorwaarden is toegestaan.