Blog | Paarden | Pluimvee | Rundvee | Schaap-Geit | Varkens | Zoönosen

Liefde komt van twee kanten

Het veterinair antibioticumgebruik ligt al jaren onder vuur. Met de politieke inmenging werden stevige reductiedoelen ingezet. En warempel, deze doelen worden nog perfect bereikt ook. Een pluim voor de sector, zou je zeggen.

Straffen

De meeste boeren hebben het antibioticumgebruik bij hun vee fors verminderd. En dat dankzij de prima samenwerking met hun dierenarts. De koepel van dierenartsen, KNMvD, heeft met haar wijsheid bedacht om haar werkgroep die over antibiotica gaat te versterken met wetenschappers en medici uit de humane sector. En de praktiserende dierenartsen die tot voor kort in deze werkgroep zaten, zijn ‘omgeruild’ voor veterinaire wetenschappers. Deze nieuwe club gaat nieuwe richtlijnen opstellen voor het gebruik van antibiotica bij bepaalde ziektes. Op het eerste oog niks mis mee, zou je zeggen. We moeten expertise bundelen en samen naar een beter en lager gebruik gaan. Maar ik zit even met een klein katertje door de instelling van deze vernieuwde werkgroep. Dierenartsen uit de praktijk zijn foetsie en humane medici gaan deze klus vast en zeker domineren en sturen. Laat dat maar aan humane wetenschappers over.

Kennis beperkt

Zou een ziekenhuisapotheker zich kunnen inleven in de pluimveesector? En zou een humane microbioloog zich kunnen verplaatsen in het werkveld van een dierenarts op een zeugenbedrijf? Ik denk het niet. Toch wordt hulp van die kant met beide armen ontvangen, blijkbaar.

Andersom

Ik kijk naar iets heel anders uit. Humane artsen en wetenschappers hebben met elkaar honderden richtlijnen gemaakt. Van het behandelen van patiënten met chronische nierschade tot een richtlijn blaaskatheters bij langdurig zieken. En dat doen ze allemaal zonder de hulp van dierenartsen in te roepen. Dat snap ik niet. Want omgekeerd bemoeien ze zich maar wat graag met veterinaire richtlijnen. Daarom roep ik de humane koepels van artsen op om bij de maak van hun komende richtlijnen dierenartsen te hulp te vragen. Misschien is het even wennen die hulpvraag maar het werkt fantastisch. One Health heet dat toch?