Diergeneesmiddelen

Nieuw Repertorium voor 50-jarige FIDIN

De branchevereniging van veterinaire farmacie (FIDIN) vierde op woensdag 1 oktober 2014 haar 50-jarige bestaan. In het Amsterdamse Tropeninstituut werd,  tijdens de conferentie over antibioticaresistentie, een nieuw Repertorium Diergeneesmiddelen aan het publiek gepresenteerd.

Online

De FIDIN maakt sinds jaar en dag een Repertorium Diergeneesmiddelen. Dit is een boek met daarin alle wettelijk toegelaten diergeneesmiddelen van de aangesloten leden. Sinds vele jaren is dit boek ook gratis online te raadplegen.

Ode aan hoogleraar Fink

Het nieuwe Repertorium komt los van de FIDIN-organisatie te staan. Er worden niet alleen producten van leden in vermeld, maar nu ook alternatieve producten die niet volgens de registratie zijn toegelaten. Omdat emeritus hoogleraar Johanna Fink Gremmels van de faculteit Diergeneeskunde Utrecht veel heeft bijgedragen aan dit veterinaire Repertorium, wordt de nieuwe uitgave naar haar vernoemd: Fink Gremmels Repertorium.