In de praktijk | Premium

Douche hygiënesluis kan besmettingsbron legionella zijn

De douches in hygiënesluizen op varkens- en pluimveestallen kunnen een risico vormen voor de bezoekers die gebruik maken van de douches: zij kunnen er een legionella-infectie (veteranenziekte) oplopen, zeker wanneer de douches slechts incidenteel worden gebruikt. Pluimvee- en varkensbedrijven vallen buiten de specifieke legionellawetgeving, maar voor hen geldt wel een zorgplicht voor ‘deugdelijk leidingwater’.

Dit is een premium artikel.

Om dit te lezen heeft u een Veearts-account nodig. Inloggen