Blog | Ondernemen

Tuchtrechtspraak een ‘lachertje’

Over de diverse tuchtrechtzaken verschijnen amusante stukjes in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde, gelardeerd met hilarische cartoons. Ze scheppen het beeld van een toneelstuk, een comedy.

Wie zijn de grootste klagers over de diergeneeskundige zorg? Nee, dat zijn niet de veehouders, maar de hondenbezitters. Zij spannen de kroon in het aanklagen van hun dierenarts. Jaarlijks publiceert het tuchtcollege zo’n 30 tot 40 uitspraken over de behandeling van een hond. In iets meer dan de helft van de zaken wordt de klacht ongegrond verklaard of niet ontvankelijk. Maar een aantal strijdlustige baasjes laat het daarbij niet zitten en gaat in beroep; ze vangen bijna allemaal bot. Ook paardeneigenaren kunnen er wat van. Als de veterinaire zorg hen niet bevalt, wordt de dierenarts voor het gerecht gedaagd. Aanklagen van een arts is gratis, wie niet waagt die niet wint. De meeste eigenaren wonnen niet. Soms werd een waarschuwing of berisping uitgedeeld.
Hoe anders is het gesteld in de landbouwhuisdieren. Daar kregen in het afgelopen jaar zo’n 20 dierenartsen een boete opgelegd van 750 tot 1.250 euro, volgens de lijst met gepubliceerde uitspraken. In geen van de gevallen was het de diereigenaar die zijn veearts van ontoelaatbaar handelen beschuldigde, maar was het de klachtenambtenaar van het ministerie.

Een menselijk drama

Over de diverse tuchtrechtzaken verschijnen amusante stukjes in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde, gelardeerd met hilarische cartoons. Ze scheppen het beeld van een toneelstuk, een comedy. Het contrast met de werkelijkheid kan niet groter zijn. In het blad Veearts besteden we regelmatig aandacht aan tuchtrechtszaken, niet alleen over de feiten, maar ook over wat zo’n zaak doet met de mens. Dierenartsen vertellen over de vele, vele slapeloze nachten, over de enorme onmacht in het vechten tegen de overheid. Dierenartsen ervaren dat zij worden weggezet als een crimineel die de Nederlandse voedselvoorziening in gevaar heeft gebracht. De impact op sommige dierenartsen is zo groot dat het waarschijnlijk jaren zal duren voordat zij de rechtsgang te boven zullen zijn. Het foutje dat zij maakten is vanuit de diergeneeskundige zorg voor het dier vaak goed te verdedigen, maar niet vanuit de nultolerantie die geldt voor de volksgezondheid. Een foutje dat in wetenschappelijke zin waarschijnlijk verwaarloosbaar is, wordt uitvergroot alsof het honderden mensenlevens had kunnen kosten. In de ogen van de berechte dierenarts.

Achter een tuchtrechtzaak gaat geregeld veel menselijk leed schuil. Dat is geen lachertje.