Bedrijfsnieuws | Mensen

Bart Smit vertrekt bij KNMvD

Bart Smit legt per 1 januari 2016 zijn functie als directeur van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) neer. Hij acht het na ruim vijf jaar KNMvD, tijd voor een nieuwe uitdaging.
Volgens de KNMvD heeft Bart Smit heeft door zijn grote kennis op het terrein van verenigingsmanagement de beroepsorganisatie voor dierenartsen in een volgende fase gebracht. ‘Het bureau is onder zijn leiding verder geprofessionaliseerd en de politieke contacten zijn steviger verankerd. Tevens is Smit sterk betrokken geweest bij de positionering van de hedendaagse Nederlandse dierenarts in de samenleving’, aldus de KNMvD.