Bedrijfsnieuws | Paarden | Pluimvee | Rundvee | Schaap-Geit | Varkens | Zoönosen

Dierenartsenpraktijk Ysselsteyn en CombinatieAadal samen verder

Dierenartsen CombinatieAadal en Dierenartsenpraktijk Ysselsteyn hebben zijn sinds 1 januari samen gegaan onder de naam AdVee Dierenartsen. De bezoeklocaties, Heeswijk Dinther, Veghel, Erp en Ysselsteyn blijven alle vier behouden.
Advee-pluimveeIn totaal zijn hier 33 dierenartsen en 22 assistenten werkzaam. AdVee heeft de focus met name op landbouwhuisdieren, maar klanten met gezelschapsdieren kunnen er ook terecht.
De fusie past volgens dierenarts Niek-Jaap Zegers uit Ysselsteyn bij de ontwikkeling die de hele veehouderijsector doormaakt. “Moderne veehouderij kent een verdergaande schaalvergroting, met vaak zeer beperkte marges voor veehouders. Dit vereist een optimale diergezondheid. Want alleen met een kerngezonde, productieve veestapel is in de huidige markt door veehouders rendement te maken. De winst zit in de details.”, legt Zegers uit. (Foto: Advee Dierenartsen)