Bedrijfsnieuws | Mensen

Lintje voor Frans van Knapen

Frans van Knapen is sinds 26 april Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau is. Hij ontving deze onderscheiding uit handen van minister Carola Schouten van LNV. Zij noemde hem “een inspirerende bruggenbouwer die veel energie heeft gestopt in voorlichting in taal die mensen konden verstaan”.

Prof. dr. Frans van Knapen is emeritus hoogleraar Levensmiddelenhygiëne en Veterinaire Volksgezondheid aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Hij is een nationaal gerespecteerd expert op het gebied van de levensmiddelenhygiëne en veterinaire volksgezondheid welke – gelet op de toenemende risico’s van zoönoses – een grote maatschappelijke relevantie kent. Hij is daarbij een inspirator en bruggenbouwer en heeft op het gebied van Public Health verschillende samenwerkingsverbanden gerealiseerd met onder andere het RIVM, GGD, GHOR, gemeenten en het ministerie van Defensie. Daarnaast heeft Van Knapen zich altijd ingezet voor de kwaliteit van het onderwijs in de diergeneeskunde. Daarbij stelde hij studenten altijd op de eerste plaats.

Foto: Universiteit Utrecht