Bedrijfsnieuws | Diergeneesmiddelen

Vaccin tegen Streptococcus uberis mastitis

Hipra heeft het vaccin UBAC op de markt gebracht tegen klinische mastitis veroorzaakt door Streptococcus uberis.

Volgens Hipra vermindert het vaccin de incidentie van klinische mastitis als gevolg van Strep. uberis met ruim de helft. Het vermindert daarmee ook het gebruik van antibiotica op bedrijven met infecties door Strep. uberis met 56 procent, aldus Hipra, en de melkproductieverliezen door Strep. uberis-mastitis zullen kleiner worden.

Driemaal vaccineren

Als het vaccin wordt toegepast, moeten koeien driemaal worden gevaccineerd, per lactatie. Volgens Hipra geeft het vaccin zo goed als geen entreacties.