Bedrijfsnieuws | Mensen

Coördinatie Tolakker bij Leonie Vernooij

Leonie Vernooij is per 1 april jongstleden het eerste aanspreekpunt van De Tolakker, het onderwijsbedrijf van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Vernooij was al diercoördinator van het melkveebedrijf van De Tolakker.

Vernooij heeft de dagelijkse coördinatie van De Tolakker, waar ook varkens en schapen worden gehouden, op zich genomen, inclusief administratieve taken, en vertegenwoordigt De Tolakker in facultaire overleggen. Daarnaast verzorgt zij ook nog onderwijs.

Nieuw departement

De bedrijfsvoering van De Tolakker is tot het eind van dit jaar direct onder de directeur geplaatst. Vanaf 1 januari 2020, als de herinrichting van de faculteit Diergeneeskunde formeel wordt, wordt De Tolakker een onderdeel van de afdeling ‘Farm Animal Health’ in het nieuwe departement ‘Population Health Sciences’.