Nieuws | Onderzoek | Schaap-Geit

Longontsteking door geiten? "Waarschijnlijk ziekteverwekkend micro-organisme"

De longontstekingen als gevolg van het wonen dichtbij geitenbedrijven worden waarschijnlijk veroorzaakt door een ziekteverwekkend micro-organisme. Dat zegt humaan epidemioloog Dick Heederik van het Institute for Risk Assessment Sciences (faculteit Diergeneeskunde) in Vetscience van mei 2019, het relatiemagazine van Universiteit Utrecht.

Voor dit magazine is Dick Heederik in gesprek met Hendrik Jan Roest, MT lid Veterinaire Markttoegang bij de directie Dierlijke Agroketens en Dierwelzijn van het ministerie van LNV. Heederik bevestigt hierin nogmaals dat er meer longontstekingen zijn bij omwonenden van geitenboerderijen en pluimveehouderijen.

“En we hebben inmiddels al ideeën over de oorzaken van de longontstekingen. Bij pluimveehouderijen lijkt het de uitstoot van fijnstof te zijn. In de geitensector hebben we waarschijnlijk te maken met een ziekteverwekkend micro-organisme.”

In het VGO III onderzoek dat nu gaande is, wordt naar de oorzaken van de longontstekingen gezocht. Onder andere worden er monsters genomen bij geiten en mensen, die onderzocht zullen worden op micro-organismen. Ook worden huisartsgegevens gekoppeld aan bedrijfsgegevens en wordt in de grote hoeveelheden data gezocht naar statistische verbanden. Rond 2022 worden resultaten uit dit derde VGO-onderzoek verwacht.

Deel dit bericht: