Bedrijfsnieuws | Nieuws | Rundvee

Verplichte ijkingstoets voor opleiding Diergeneeskunde in Vlaanderen

Iedereen die wil beginnen met de opleiding Diergeneeskunde aan de Universiteit Gent of Universiteit Antwerpen, moet een zogenoemde ijkingstoets afleggen. Met de proef wil de Vlaamse minister van onderwijs Hilde Crevits de toevloed van inschrijvingen kleiner maken en de slaagkansen groter.

“Het gaat om een verplichte maar niet-bindende toets”, zegt een woordvoerster van de Universiteit Gent. “Studenten moeten dus aan de ijkingstoets aan deelnemen, maar kunnen zich voor de opleiding Diergeneeskunde inschrijven, ongeacht het resultaat van de proef.” Met deze toets kunnen aankomende studenten nagaan of ze beschikken over ‘voldoende academisch potentieel én over de noodzakelijke wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden’ om aan de opleiding Diergeneeskunde te beginnen, aldus de Gentse universiteit.

Weinig verandering

Volgens decaan Frank Gasthuys van de Universiteit Gent zal een niet-bindende ijkingsproef weinig veranderen aan het hoge aantal inschrijvingen. “Studenten moeten dan wel verplicht meedoen, maar wie gebuisd is, mag gewoon starten”, zegt hij in Het Nieuwsblad. “Bij een eerste test, vorig jaar, waren de resultaten bedroevend: amper 11 procent was geslaagd. Wij willen een verplicht ingangsexamen, zoals in de geneeskunde.” Gasthuys wordt in die mening gesteund door Rik Van de Walle, rector van de Universiteit Gent.

Lage lonen

In België is al jaren een overaanbod aan dierenartsen. Dat leidt tot concurrentie met tariefconflicten, lage lonen, vroegtijdige loopbaanbeëindiging en een hoog voorkomen van depressie onder praktijkdierenartsen als gevolg, blijkt ook uit recent onderzoek door Ashkan Joshghani aan de Universiteit Gent. Buurlanden, waaronder Nederland, hebben wel instroombeperkende maatregelen ingevoerd voor Diergeneeskunde.