Bedrijfsnieuws | Mensen

Lintjeshof en Veterinair Centrum Someren gaan samenwerken

Dierenartspraktijk Lintjeshof en Veterinair Centrum Someren hebben een intentieverklaring ondertekend voor een samenwerking in de regio voor de veterinaire dienstverlening in de rundveehouderij. Dat meldt Lintjeshof.

Frans Dirven van Lintjeshof en Marrina Schuttert en Rick Janssen van Veterinair Centrum Someren hebben de verklaring ondertekend. “Het aantal melkvee- en kalverhouderijbedrijven neemt af in Nederland, waardoor we ons aan moeten passen om onze kwaliteit en service voor de toekomst te waarborgen”, geeft Schuttert aan. “De verzorgingsgebieden van Lintjeshof en Veterinair Centrum Someren vullen elkaar goed aan”.

Doelstelling van de samenwerking is meer kracht, kwaliteit en continuïteit voor rundveeklanten en medewerkers in de regio. Frans Dirven: “Ook voor de rundveedierenartsen willen we een goed perspectief bieden in deze samenwerking.” In de samenwerking werken tien rundveedierenartsen. De samenwerking beoogt met kennisdeling in een groter team een betere kwaliteit in begeleiding te bieden en meer efficiëntie in de diensten.

De beide praktijken blijven los van elkaar opereren in de geiten- en varkenshouderij, maar zoeken elkaar wel op in de rundveesector. In een bijeenkomst met klanten in april 2020 zullen beide praktijken de samenwerking nader toelichten.