In de praktijk

Kabinet vraagt dierenartsen om beademingsapparatuur

Omdat de nood hoog en dringend is door het coronavirus, heeft het kabinet dierenartsen en veterinaire leveranciers gevraagd om alle beademingsapparatuur beschikbaar te stellen aan de ziekenhuiszorg voor opschaling van de IC-capaciteit. Dat staat in een brief van minister Schouten van LNV aan dierenartsen (pdf).

Het kabinet is op zoek naar beademingsapparaten die gecontroleerd kunnen beademen met een teugvolume van 0 tot 2 liter en met een PEEP van minimaal 20 cm waterdruk en met óf zuurstof óf gasmix.

Het ministerie van LNV heeft aan de KNMvD gevraagd om de inventarisatie te coördineren.

Foto: mattthewafflecat via Pixabay