Diergeneesmiddelen | In de praktijk | Nieuws | Pluimvee | Rundvee | Schaap-Geit | Varkens

Antibioticagebruik in veehouderij verder gedaald

Het gebruik van antibiotica in de veehouderij is vorig jaar verder gedaald. Dat staat in het nieuwe rapport van de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) (pdf).

In de melkveesector daalde het antibioticagebruik in 2019 met 1,7 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Het antibioticagebruik in de melkveesector was sinds 2009 al duidelijk afgenomen en vertoont de laatste vier jaar een relatief stabiel gebruikspatroon. Er lijkt volgens de SDa een nieuw evenwicht bereikt met beperkte schommelingen in gebruik over de jaren. In de gehele rundveesector (inclusief opfok, zoogkoeien en vleesstieren) werd 4,9 procent minder antibiotica gebruikt.

De vleeskuikensector vertoonde de afgelopen vier jaar een relatief laag stabiel gebruikspatroon. Vorig jaar daalde het antibioticagebruik met 2,2 procent. Ook het gebruik bij legpluimvee en (groot)ouderdieren van de leg-, en vleeskuikensector is stabiel op een laag niveau.

Het antibioticagebruik in de varkenssector is laag, aldus de SDa, en kende afgelopen jaar een daling van 8,2 procent. Het gebruik van het tweedekeus-antibioticum colistine is bij varkens wel opnieuw licht gestegen. Ook in de categorie overig pluimvee steeg het colistinegebruik. Het expertpanel van SDa dringt aan op een verlaging van het colistinegebruik.

Het antibioticagebruik in de kalversector is ten opzichte van 2018 met 11,3 procent gedaald.

Het gebruik in de kalkoensector is hoog, aldus de SDa, en steeg in 2019 met 7,9 procent. Er bestaan grote verschillen in gebruik tussen bedrijven. In de konijnensector fluctueert het antibioticagebruik per jaar sterk. Afgelopen jaar is het gebruik met 9,6 procent gedaald.

De geitensector werkt aan de invoering van een systeem voor monitoring van antibiotica, maar extra inspanningen zijn nodig om tot transparant antibioticagebruik te komen.

Verkoop daalt 70 procent ten opzichte van 2009

De gegevens over de verkoop van antibiotica laten een daling van 16,1 procent ten opzichte van 2018 zien. De daling ten opzichte van het door de overheid aangewezen referentiejaar 2009 bedraagt nu 69,6 procent.

Aandacht richten op structureel hoog gebruik

De SDa dringt er bij de sectoren en dierenartsen al jaren op aan de aandacht te richten op de bedrijven met een structureel hoog gebruik. De sectoren waarvoor de SDa een aanvaardbaar gebruik van antibiotica heeft vastgesteld, werken op dit moment samen met de dierenartsen aan een plan gericht op het terugdringen van antibiotica op deze bedrijven.