Nieuws | Onderzoek | Schaap-Geit

LNV blijft erbij: meer onderzoek nodig rondom longontstekingen

Om gericht maatregelen te kunnen nemen is er eerst meer duidelijkheid nodig over de oorzaak van de verhoogde kans op het oplopen van een longontsteking bij mensen die in de buurt van een geitenhouderij wonen. Minister Carola Schouten schrijft dit in antwoord op Kamervragen, en blijft daarmee bij haar standpunt om vervolgonderzoek af te wachten alvorens maatregelen te nemen.

Verschillende partijen legden de minister vragen voor over de relatie tussen longontstekingen en geitenbedrijven, met name naar aanleiding van het onderzoek dat in Gelderland, Overijssel en Utrecht gebeurde. ‘De rapporten bevestigen dat er een associatie is, maar gaan niet in op de oorzaak. De komende deelonderzoeken zullen hier nader op ingaan’, reageerde Schouten.

Rechten

Met name de Partij voor de Dieren (PvdD) stelt haar vragen scherp. Die vindt het ‘onacceptabel dat 11 jaar na de eerste bevestiging dat omwonenden binnen een straal van twee kilometer van een geitenhouderij meer kans hebben op een longontsteking, het kabinet nog steeds stelt dat meer onderzoek nodig zou zijn en ondertussen nalaat om maatregelen te nemen’. De partij pleitte al eerder voor een systeem van productierechten voor de geitenhouderij (in het kader van de fosfaat- en stikstofuitstoot), ‘waardoor de fok gecontroleerd en beperkt kan worden’. Nu vraagt de PvdD om ‘zo snel mogelijk een stelsel van productierechten in te voeren voor de geitenhouderij en rechten stapsgewijs naar beneden te brengen’.

Eerst vervolgonderzoek

Schouten wil pas nadere maatregelen nemen om omwonenden te beschermen als er uit de vervolgonderzoeken meer inzicht is verkregen in de mogelijke oorzaak van de verhoogde ziektedruk. ‘Een aantal provincies heeft vanuit het voorzorgsprincipe moratoria ingesteld voor geitenhouderijen. Die bevoegdheid ligt ook bij de provincies. Noord Brabant, Gelderland, Overijssel, Zuid-Holland, Utrecht, Limburg, Noord-Holland en Flevoland hebben een stop op het bouwen of uitbreiden van geitenhouderijen en een stop op het omzetten van een agrarisch bedrijf naar een geitenhouderij. Het kabinet heeft hier begrip voor.’

Deel dit bericht: