Nieuws | Rundvee | Wet- en regelgeving

Keuze bij officiële controle gezondheidsstatus melkkoeien

Melkveehouders hebben een één-op-één-overeenkomst met hun vaste geborgde rundveedierenarts. Deze dierenarts verricht de reguliere veterinaire controles op het melkveebedrijf én kan controleren of het melkveehouderijbedrijf de Europese gezondheidsvoorschriften naleeft, ook wel de officiële controle genoemd. Maar dat laatste hóeft niet te gebeuren door de vaste dierenarts.
De melkveehouder en vaste dierenarts kunnen ervoor kiezen om de jaarlijkse officiële controle – binnen KoeMonitor heet deze controle KoeAlert – door een andere geborgde rundveedierenarts te laten uitvoeren, meldt Stichting Geborgde Dierenarts (SGD). De vaste dierenarts is dan niet én adviseur én controleur. Dat een andere dierenarts de officiële controle doet, kan in de één-op-één overeenkomst worden aangegeven. De SGD vindt dat de keuzevrijheid van de dierenarts en melkveehouder met betrekking tot de officiële controle geenszins mag worden beperkt.