Ondernemen

Oplossingen gezocht voor tekort aan dierenartsen bij NVWA

Het ministerie van LNV en de NVWA zijn in gesprek met de ­faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en de beroepsverenigingen over oplossingen voor het tekort aan ­dierenartsen bij de NVWA.

Minister Schouten van LNV schrijft in een Kamerbrief dat ze pas afgestudeerde dierenartsen beter wil bereiken voor een baan bij de NVWA. Schouten wil richting deze dierenartsen “benadrukken welke belangrijke maatschappelijke functie zij bij de NVWA kunnen vervullen in het borgen van de publieke belangen voedselveiligheid en dierenwelzijn”.

Er worden ook andere mogelijkheden onderzocht om de capaciteit aan dierenartsen bij de NVWA uit te breiden. Zo wordt er gekeken naar samenwerking met bestaande dierenartsenpraktijken en wil de minister “maximaal de ruimte benutten die wet- en regelgeving ons biedt om ook niet-dierenartsen in te zetten”.
Verder bekijkt de NVWA hoe bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld op het gebied van exportcertificering van levende dieren, anders ingericht kunnen worden. Het gaat dan om onder andere het mogelijk maken van stalkeuringen in plaats van klepkeuringen voor meer diersoorten dan waarvoor die mogelijkheid nu bestaat.

Meer over:
Ondernemen
Deel dit bericht: