Wet- en regelgeving

ZuivelNL en SGD: akkoord over praktische uitvoering BGP en KoeAlert

ZuivelNL en de Stichting Geborgde Dierenarts (SGD) hebben een akkoord bereikt over de praktische uitvoering van het Bedrijfsgezondheidsplan (BGP) en KoeAlert. Dat melden ze in een gezamenlijk persbericht. Bij sommige dierenartsen roepen het persbericht (en het webinar hierover dat voor hen werd georganiseerd) meer vragen op dan dat ze antwoorden geven.

Vorige week meldden rundveedierenartsen van 28 dierenartspraktijken in een brief aan ZuivelNL en SGD dat er een onwerkbare situatie was ontstaan door de controlesystemen in de melkveehouderij. De dierenartsen vroegen om een oplossing waar ze achter kunnen staan en die ze kunnen uitleggen aan hun veehouders.

In het persbericht van ZuivelNL en SGD, dat volgde op de brief van de dierenartsen, staat dat zowel KoeKompas als de door de SGD ontwikkelde BGP-tool invulling kunnen geven aan de wettelijke verplichting tot het opstellen van een BGP, zo melden ZuivelNL en SGD. De SGD vraagt de bij haar aangesloten dierenartsen om gebruik te maken van de door SGD ontwikkelde BGP-tool. ZuivelNL zal het delen van data uit KoeKompas met de BGP-tool van SGD faciliteren, met inachtneming van de privacyregels. ZuivelNL en SGD hebben hier inmiddels een werkgroep voor in het leven geroepen.

De officiële controle door een door SGD geborgde dierenarts kan tevens invulling geven aan het jaarlijks reguliere KoeAlert. Om dubbele werkzaamheden te voorkomen wordt de veehouder geadviseerd het resultaat van de officiële controle te delen met zijn/haar zuivelverwerker met inachtneming van de privacyregels. Geconstateerde ernstige tekortkomingen tijdens de officiële controle moeten door de geborgde rundveedierenarts gemeld worden bij NVWA en COKZ via melkmeldingen@cokz.nl.

Naast de uitvoering van het BGP en de officiële controle hebben de melkveehouders en de zuivelverwerkers een eigen verantwoordelijkheid in de uitvoering van de hygiëneverordening (EG 853/2004) zoals ingevuld via private kwaliteitssystemen. Hieruit kunnen signaalgestuurde KoeAlerts volgen. Deze signaalgestuurde KoeAlerts dienen op verzoek van de veehouder uitgevoerd te worden door een dierenarts (dat kan een door SGD geborgde dierenarts zijn), aldus het persbericht.

Meer vragen dan antwoorden

ZuivelNL en SGD zeggen erop te vertrouwen dat ze met hun persbericht duidelijkheid naar alle belanghebbenden hebben verschaft. Maar sommige dierenartsen zeggen dat het meer vragen heeft opgeleverd dan antwoorden. Zo zal de ‘koppeling’ voor het delen van dat er alleen komen voor bepaalde delen van het BGP en dus niet voor het geheel. Koekompas en BGP moeten dus beide nog ingevuld worden. Daarnaast zitten er in het BGP ook ‘niet-verplichte vragen’ maar het is niet duidelijk welke dat zijn. Verder kan de ‘koppeling’ voor BGP en KoeAlert nog lang op zich laten wachten, verwachten dierenartsen, terwijl uitvoering van de systemen verplicht is sinds 1 januari en er op gehandhaafd wordt.