Diergeneesmiddelen

België: nieuw convenant verlaging antibioticagebruik

De Belgische overheid en onder andere landbouworganisaties en dierenartsenverenigingen zetten hun samenwerking voort om het antibioticagebruik in de veehouderij te verlagen. Daarvoor hebben de partijen het tweede ‘Convenant betreffende het verantwoord gebruik van antibiotica bij dieren’. Het eerste convenant liep in de periode 2016-2020.

Volgens Belgisch minister David Clarinval van landbouw zijn in de veehouderij al zeer positieve resultaten bereikt bij de beperking van het antibioticagebruik. In 2019 was in vergelijking met 2011 het gebruik van alle antibiotica met 40,3 procent verminderd en dat van de meest kritische antibiotica (fluorochinolonen en cefalosporines van de 3e en 4e generatie) met 77,3 procent. Het gebruik van gemedicineerde diervoeders die antibiotica bevatten daalde met 71,1 procent.

Nieuwe doelen

In de komende jaren wil België toe naar een maximaal totaal gebruik van 60 mg/PCU eind 2024, een vermindering met 65 procent ten opzichte van 2011. Het gebruik van colistine moet worden verminderd tot maximaal 1 mg/PCU tegen 2024. Het doel voor gemedicineerd voer dat antibiotica bevat is een vermindering met 75 procent tegen eind 2024 (ten opzichte van 2011). Verder willen de partijen dat het aantal ‘zware gebruikers’ (varkens, vleeskuikens en vleeskalveren) afneemt tot minder dan 1 procent.

Deel dit bericht: