Wet- en regelgeving

NVWA: intensievere controles op vangletsel bij pluimvee

Dierenartsen van de NVWA zien op slachthuizen nog te veel slachtkuikens, legkippen, moederdieren en eenden die bij het vangen op het pluimveebedrijf ernstig letsel hebben opgelopen, zoals bloedingen, gebroken vleugels of andere botbreuken. Daarom gaat de NVWA intensiever controleren op vangletsel en kunnen de boetes worden verdubbeld, bijvoorbeeld bij vangletsel bij meer dan 5 procent van de dieren. Ook wil de NVWA het probleem van vangletsel beter onder de aandacht brengen bij onder andere dierenartsen.

De NVWA maakte op 3 maart de inspectieresultaten over 2019 bekend. Er werden in 2019 in achttien slachthuizen bij 368 koppels vangletseltellingen uitgevoerd op het totaal van 45.233 ter slachting aangevoerde koppels. Bij 222 koppels werd vangletsel vastgesteld boven de handhavingsnorm van 2 procent. Van het totaal aantal gescoorde letsels (bloedingen groter dan 3 cm) is 58 procent geteld aan de vleugels, 22 procent van de letsels bevond zich op een poot en 18 procent ter hoogte van de borststreek. In 2 procent van de gevallen hadden dieren meerdere letsels groter dan 3 cm opgelopen tijdens het vangen.

Vangmethode

Tijdens het vangen pakt de vanger in het algemeen drie tot vijf dieren per hand, waarbij de dieren op de kop hangend aan de poten worden gedragen en daarna in de krat/container worden gestopt. Dit is volgens de NVWA de meest dieronvriendelijke methode waarbij het meeste vangletsel ontstaat. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van vangmachines (bij 4 procent van de controles in 2019). Verder is er nog een handmatige methode waarbij de dieren rechtop en per twee worden opgepakt (bekend als de ‘Zweedse vangmethode‘ of ‘rechtop vangmethode’). Er zijn al enkele pluimveehouders die gebruik maken van deze laatste methode, de meerderheid helaas nog niet, aldus de NVWA, terwijl de resultaten voor het dierenwelzijn evident beter zijn.

Vangletsel voorkomen

Naast intensievere controles en hogere boetes wil de NVWA het probleem van vangletsel ook beter onder de aandacht brengen van betrokken bedrijven, brancheorganisaties en dierenartsen. Bedrijven kunnen volgens de NVWA namelijk veel vangletsel voorkomen als zij hun dieren vangen met een goed ingestelde vangmachine of als zij een goed getrainde vangploeg inhuren die voldoende tijd krijgt om te vangen.