Wet- en regelgeving

KNMvD wil overgangsregeling BGP-tool en KoeKompas

Zolang er nog geen koppeling is tussen de BGP-tool en het KoeKompas, moet er een overgangsregeling komen die zorgt voor een praktische en werkbare situatie voor dierenartsen. Dat meldt de KNMvD.

De Stichting Geborgde Dierenarts (SGD) en ZuivelNL hebben onlangs afspraken gemaakt over de praktische invulling van de wettelijk verplichte borging van de zuivelketen met de BGP-tool en KoeKompas (onderdeel van KoeMonitor). Zo willen beide partijen op sommige onderdelen data met elkaar kunnen delen. Daarnaast voldoet de officiële controle via zowel de BGP-tool als KoeAlert. Hierdoor wordt dubbel werk voor een deel voorkomen, aldus de KNMvD.

Er blijven volgens de KNMvD nog wel een aantal vragen en mogelijke knelpunten over. Zoals wat er moet gebeuren zolang er nog geen koppeling is tussen de BGP-tool en het KoeKompas. De KNMvD pleit onder andere voor een overgangsregeling die moet zorgen voor een praktische en werkbare situatie voor dierenartsen. Dit is ook aan orde geweest in het College van Belanghebbenden (CvB) rundvee van 8 maart. Het SGD-bestuur zal hier naar verwachting op korte termijn een besluit over nemen. Verder heeft de beroepsorganisatie gevraagd om ondersteunende documenten voor dierenartsen, zoals een werkinstructie voor de officiële controle en een blanco voorbeeld van de BGP-tool.

Over de auteur: Henk ten Have
Henk ten Have groeide op op een akkerbouwbedrijf in Groningen, maar richtte zich tijdens zijn opleiding Diergezondheidszorg aan Van Hall Larenstein in Leeuwarden op de...
Deel dit bericht: