Wet- en regelgeving

SGD: overgangsregeling tot data-uitwisseling BGP-tool en KoeMonitor gereed is

Zolang er nog geen data-uitwisseling tussen KoeMonitor en de BGP-tool mogelijk is, geldt er een overgangsregeling. De overgangsregeling houdt in dat er door de certificerende instelling niet sanctionerend zal worden opgetreden als een dierenarts een ander format dan de BGP-tool gebruikt om te voldoen aan de BGP-verplichting. Dat meldt de Stichting Geborgde Dierenarts (SGD).

Voor het opstellen van het BGP door de Geborgde Rundveedierenarts is de BGP-tool eigenlijk leidend. Maar gebruikt de dierenarts tijdens de overgangsregeling bijvoorbeeld KoeKompas of een eigen format in plaats van de BGP-tool, dan zal er door de certificerende instelling een aantekening gemaakt worden. Dit heeft geen gevolgen voor de beoordeling en auditfrequentie van de dierenarts. Daarnaast moet er wel voldaan worden aan de normvoorschriften GDVB.01a t/m GDVB.02m.

Onwerkbare situatie

De KNMvD vroeg half maart om een overgangsregeling die moet zorgen voor een praktische en werkbare situatie voor dierenartsen totdat data-uitwisseling tussen de BGP-tool en KoeMonitor mogelijk is. Eerder stuurden dierenartsen een brief naar de SGD en ZuivelNL over een onwerkbare situatie die volgens hen ontstond door het uitvoeren van controles voor de twee vergelijkbare systemen.