In de praktijk

Hittestressrisico voorspellen met tool van GD en LTO

LTO Nederland en de Gezondheidsdienst voor Dieren hebben voor veehouders en hun adviseurs een tool ontwikkeld om het risico op hittestress in de komende zeven dagen te voorspellen. Op de website van de GD kan de hittestresscheck worden gebruikt door de postcode en diersoort in te vullen.

Voor het geven van een voorspelling wordt gebruikgemaakt van de Temperature Humidity Index (THI). In deze index worden verwachtingen ten aanzien van de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid gecombineerd. Daarnaast wordt rekening gehouden met de comfortzone en thermoneutrale zone van de verschillende diersoorten. De tool zal na invullen de THI weergeven en de risicoklasse met een kleur: van groen (geen hittestress) tot donkerrood (dodelijke hittestress). Voor elke risicoklasse worden adviezen en achtergrondinformatie gegeven om (extra) voorbereidingen te treffen tegen hittestress.

Ook kan per diersoort het hittestressrisico in de stal worden bepaald door zelf de THI te berekenen aan de hand van de temperatuur en luchtvochtigheid in de stal.

In de tool wordt veehouders geadviseerd om hun adviseurs te betrekken bij het maken van een keuze uit de geboden adviezen en de uitwerking daarvan op hun bedrijf.