Nieuws | Rundvee

Gezondheid en levensduur koeien gerelateerd aan opstart lactatie

Gezondheid en levensduur van koeien is gerelateerd aan de opstart van de lactatie. Dat blijkt uit de resultaten van een studie op Dairy Campus. Koeien die de volgende lactatie bereikten hadden aan het begin van de lactatie een hogere concentratie vetzuren in het bloed hadden en een hogere melkproductie met minder variatie tussen dagen.

De veronderstelling van de onderzoekers was dat levensduur van melkvee gerelateerd is aan hoe de koe haar lactatie start. Problemen met opstart van de lactatie zijn vaak gerelateerd aan een verstoorde stofwisseling van de koe bij aanvang van de lactatie. Stofwisseling van de koe is meetbaar in bloed, maar mogelijk ook in de melk. Daartoe volgden de onderzoekers tussen april 2018 en juni 2020 455 koeien op de Dairy Campus. Binnen deze studie werden in week 3 en 4 van de lactatie bloed- en melkmonsters genomen en dagelijks de melkproductie gemeten. In de melkmonsters werden Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) profielen bepaald, niet alleen om het vet, eiwit en lactosegehalte te schatten, maar ook om deze profielen te gebruiken om het vetzuurgehalte in het bloed te schatten. Vervolgens werden de koeien gevolgd tot het volgende afkalfmoment.​

Vetzuurconcentratie

Koeien welke wel weer een volgende keer afkalfden, en dus de huidige lactatie overleefden, hadden in begin lactatie een hogere melkproductie, minder variatie tussen dagen in melkproductie en er was een tendens voor een hoger lactosegehalte in de melk. Ook was vetzuurgehalte in bloed geschat uit FTIR profielen in melk hoger en was er een trend voor een hogere plasma vetzuurconcentratie voor koeien welke deze lactatie overleefden en opnieuw afkalfden.

De resultaten van deze studie waren niet helemaal in lijn met de verwachting en eerdere studies van andere onderzoeksgroepen. Een verstoorde stofwisseling in begin lactatie zou juist gepaard gaan met hoge waarden voor vetzuren in het bloed en als gevolg kunnen hebben dat de koe juist niet de lactatie overleefd. De verhoogde vetzuurconcentraties in het bloed in de huidige studie waren echter voor de meeste koeien niet extreem. Het zou dus ook kunnen dat in deze studie de verhoogde vetzuurconcentratie meer het verhoogde stofwisselingsniveau en hogere productieniveau van de overlevende koeien representeert dan dat het iets zegt over gezondheidsproblemen in het begin van de lactatie. (Dairy Campus)