Bedrijfsnieuws

KoeSignalen-training aanbieden aan klanten

Dierenartsen kunnen ‘hun’ rundveehouders een gratis KoeSignalen-training van CowSignals aanbieden. Bij voldoende deelnemers kunnen dierenartsen zelf ook deelnemen.

Veehouders kunnen gratis deelnemen aan de training door een SABE-voucher in zetten (SABE staat voor: Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie). CowSignals kan de voucher aanvragen voor de veehouder. De veehouder tekent hiervoor een machtigingsformulier die de dierenartsenpraktijk kan verzamelen. Een veehouder kan de SABE-voucher ook zelf aanvragen via Mijn RVO vanaf 31 mei.

Schrijven er tien melkveehouders in bij een dierenartsenpraktijk, dan biedt CowSignals één gratis training (ter waarde van 1.500 euro) aan voor één dierenarts. Daarnaast ontvangt de deelnemende dierenarts 28 nascholingspunten van het CKRD.

In het najaar van 2021 komt er nogmaals een ronde voor het aanvragen van SABE-vouchers. Dierenartsenpraktijken kunnen ook aan die ronde deelnemen. Tot en met 2023 komen er jaarlijks twee rondes.

Meer info is te vinden op www.cowsignals.com/nl/machtiging.