In de praktijk | Premium

Deskundigengroep: vogelgriep-epidemie anders dan in voorgaande jaren

De huidige vogelgriepepidemie, waardoor de ophokplicht voor pluimvee nog steeds geldt, is anders dan voorafgaande epidemieën, omdat het virus nu vooral circuleert in brandganzen die pas laat in het voorjaar (rond half mei) naar de broedgebieden trekken. Dat staat in het meest recente verslag van de deskundigengroep dierziekten. De aantallen brandganzen zullen volgens de deskundigengroep […]

Dit is een premium artikel.

Om dit te lezen heeft u een Veearts-account nodig. Inloggen