Wet- en regelgeving

Europees Parlement: einde kooihuisvesting tegen 2027

Het gebruik van kooien in de veehouderij moet tegen 2027 uitgefaseerd zijn in de Europese Unie, stellen Europarlementariërs.

In hun reactie op het Europees Burgerinitiatief ‘End the Cage Age’ vragen de Europarlementariërs de Europese Commissie om wetsvoorstellen te doen om kooien in de veehouderij te verbieden in de EU. Zo mogelijk moet dit al in 2027 ingevoerd zijn, na een transitieperiode en nadat er een degelijke effectbeoordeling is gedaan. De resolutie werd op 10 juni aangenomen met 558 stemmen voor, 37 stemmen tegen en 85 onthoudingen.

Gelijk speelveld

De EP-leden stellen dat er alternatieven zijn voor het gebruik van kooien in veehouderij die in verschillende lidstaten succesvol gebruikt worden. Deze methodes moet verder verbeterd en aangemoedigd worden op het niveau van de lidstaten. Om een gelijk speelveld voor landbouwers in de EU te behouden, is er EU-wetgeving nodig, benadrukken de leden. De Europarlementariërs willen dat alle dierlijke producten die de EU in worden gebracht volledig voldoen aan de relevante EU-wetgeving, zo ook het gebruik van kooivrije systemen.

Deel dit bericht: