Blog

Toekomstige landbouw in Nederland

Hoe ziet de toekomstige landbouw in Nederland eruit? De overheid wil richting kringlooplandbouw. Maar hoe die vorm zou moeten krijgen is nog onduidelijk. Welke kant het ook precies opgaat met de landbouw in de komende jaren, dierenartsen zullen voldoende kennis moeten hebben over het bodem-plant-dier-verhaal, zegt dierenarts en weidecoach Gerrit Hegen in de nieuwste uitgave van vakblad Veearts.

Veel dierenartsen vinden dat zelf ook, bleek uit het webinar ‘De rol van de dierenarts in de circulaire landbouw’ dat de faculteit Diergeneeskunde en de KNMvD in april organiseerden: 88 procent van de circa 200 deelnemers aan het webinar zei behoefte te hebben aan nascholing over kringlooplandbouw. Onderwerpen die de dierenartsen daarbij noemden waren onder andere bodem (bodemgezondheid, bodemkwaliteit), voeding, bemesting, maar ook een adequaat verdienmodel voor de veehouder in de circulaire landbouw.

Minder inkomen?

Als er over toekomst van de landbouw in Nederland wordt gesproken, gaat het ook steevast over een krimp van de veestapel. Dat is een gevoelig onderwerp in de agrarische sector. Logisch, want minder dieren is minder inkomen, zo wordt er gevreesd. En minder inkomen kan leiden tot een onrendabel boerenbedrijf, wat einde onderneming betekent. En dat zou ook minder werk en minder inkomen betekenen voor bijvoorbeeld de erfbetreders, onder wie de dierenartsen.

Maar er zijn ook deskundigen die menen dat minder dieren níet hoeft te leiden tot minder inkomen en een onrendabel bedrijf en daarmee minder veehouders. Ook op de faculteit Diergeneeskunde is dat geluid te horen: minder dieren, maar níet minder boeren en dierenartsen.

Thijs Kuiken is dierenarts en viroloog aan het Erasmus MC. Hij zegt in vakblad Veearts dat er een geheel ander veehouderijsysteem moet komen, omdat “de nodige transformatieve veranderingen” niet mogelijk zijn binnen het huidige veehouderijsysteem in Nederland. Kuiken denkt dat er parallel aan de huidige veehouderij een nieuw systeem moet worden opgezet. Dierenartsen kunnen volgens hem een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling daarvan.

Waar het ook het precies naartoe gaat, het zou in ieder geval goed zijn als er duidelijkheid komt, een langetermijnvisie vanuit de overheid. Want die is nodig om veranderingen in gang te zetten.

Over de auteur: Henk ten Have
Henk ten Have groeide op op een akkerbouwbedrijf in Groningen, maar richtte zich tijdens zijn opleiding Diergezondheidszorg aan Van Hall Larenstein in Leeuwarden op de...
Meer over:
Blog
Deel dit bericht: