Diergeneesmiddelen

Antibioticaresistentie in diersectoren ongeveer gelijk gebleven

De antibioticaresistentie in de verschillende Nederlandse diersectoren is in 2020 ongeveer gelijk gebleven in vergelijking met het jaar ervoor. Dat staat in het rapport NethMap/MARAN 2021.

ESBL-producerende darmbacteriën in vleeskuikens en op kippenvlees kwamen in 2020 minder vaak voor. In de andere diersectoren zijn deze resistente bacteriën ongeveer even vaak aangetroffen als in 2019.

Ook minder resistentie bij dieren

Bij humane patiënten zijn in 2020 ook niet meer resistente bacteriën gevonden, bij sommige bacteriesoorten is de resistentie zelfs afgenomen ten opzichte van de jaren ervoor. Ook is het aantal bacteriën dat resistent is tegen verschillende antibiotica tegelijk, gelijk gebleven.

Deel dit bericht: