In de praktijk

‘Nederland als koploper op gebied van duurzame en diervriendelijke veehouderij’

“Internationaal worden wij gezien als de koploper op het gebied van een duurzame en diervriendelijke veehouderij.” Dat zegt Leo den Hartog in een blog op de website van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA). Den Hartog, werkzaam als directeur R&D bij Nutreco en hoogleraar ‘Diervoeding in een circulaire economie’ aan Wageningen University & Research, is een van veertig raadsleden van de RDA.

Den Hartog formuleert in zijn weblog tien uitgangspunten voor een maatschappelijk geaccepteerde en rendabele veehouderij. Hij schrijft onder andere dat het goede voorbeeld geven werkt en dat er naar ons wordt gekeken. “Neem het terugdringen van het antibioticagebruik in de veehouderij in de afgelopen decennia. De hele wereld kijkt hoe Nederland dat voor elkaar heeft gekregen. In andere landen, zoals China, gaan ze daar ook mee aan de slag en willen ze van ons leren hoe wij dat hebben aangepakt.”

Behoeften van dier als vertrekpunt

Den Hartog vindt dat er voor een duurzame en diervriendelijke veehouderij een holistische benadering moet worden gekozen en dat we niet van issue naar issue – fosfaat, stikstof, klimaat, fijnstof – moeten hobbelen. “Bij zo’n integrale benadering is het zaak de behoeften van het dier als vertrekpunt te nemen. De kennis die daarvoor nodig is, hebben we voor een groot deel al in huis. De crux is dat we dieren niet langer proberen in te passen in de huisvestingssystemen, maar andersom de systemen gaan aanpassen aan de behoeften en het natuurlijke gedrag van de dieren. Dat komt de gezondheid en de productiviteit van de dieren ten goede.”

Ruimte voor bedrijfsontwikkeling

Het RDA-raadslid gaat ook in op onder meer de diversiteit aan boeren. Volgens hem gaat er op dit moment veel politieke en maatschappelijke aandacht uit naar de boeren die stoppen en naar de boeren die produceren voor nichemarkten. “Maar dat is een te beperkte blik”, aldus Den Hartog. Ook bij boeren die voor een grote markt produceren en boeren die nevenactiviteiten ontwikkelen is het volgens hem belangrijk om te kijken naar de ontwikkelingsmogelijkheden. “Geef ruimte voor bedrijfsontwikkeling.”

Alle tien de uitgangspunten van Leo den Hartog zijn te vinden op de website van de RDA.

Foto: RDA