In de praktijk

‘Team overstromingen’ voor veterinaire zorg in Limburg

Voor de veterinaire zorg in het door watersnood getroffen gebied in Limburg, heeft de KNMvD in samenwerking met dierenartsen in de regio Limburg een ‚Äėteam overstromingen‚Äô gevormd dat in contact staat met de GD, de faculteit Diergeneeskunde, de NVWA, het ministerie van LNV en de FVE.

Gezamenlijk wordt de volgende lijn aangehouden: Het eerste belang is dat de dieren veilig zijn. Consequenties voor statussen met een administratieve oorzaak worden opgepakt. Bij veterinaire risico’s wordt per geval beoordeeld wat de beste oplossing is. Op de website van de GD is hierover meer informatie te vinden.

Aan varkensdierenartsen doet het team het verzoek om extra waakzaam te zijn op het voorkomen van AVP, omdat wilde zwijnen zich over grotere afstanden verplaatsen dan gebruikelijk.