In de praktijk

‘Verbod op geiten onthoornen tast dierwelzijn aan’

Als geiten hoorns hebben, kunnen ze elkaar ernstig verwonden. “Denk hierbij bijvoorbeeld aan een wond aan een uier waardoor afvoer uiteindelijk de enige optie is. Dit tast het dierwelzijn meer aan dan het onthoornen zelf. Het onthoornen vindt immers plaats onder algehele narcose en dieren krijgen pijnstilling na.” Dat vertelt dierenarts Judith Bierens op Vakbladgeitenhouderij.nl.

Bierens, dierenarts bij Dierenkliniek Hellendoorn – Nijverdal, de Oosthof Dierenartsen, reageert daarmee op het amendement op de Wet Dieren dat als hamerstuk door de Eerste en Tweede Kamer is gegaan. Het amendement zou voor geitenhouders onder andere betekenen dat zij hun dieren niet meer mogen onthoornen. “Rangordegevechten horen bij het natuurlijk gedrag van geiten. In de huidige geitenhouderij hebben de geiten grotendeels geen hoorns waardoor er amper schade ontstaat ten gevolge van dit gedrag. De meeste bedrijven zullen een aantal jaren hoornloze en gehoornde geiten hebben. Aankoop van geiten is wat betreft diergezondheid niet wenselijk en vaak is er geen aanbod. Dit bemoeilijkt het vormen van groepen aangezien hoornloze en gehoornde geiten beter niet in één groep gehouden kunnen worden.”

Minder agressie door hoogteplateaus

“Bedrijven met voldoende vreetplekken zullen minder rangordegevechten tussen geiten ervaren. Het kan lastig zijn om in een bestaande situatie oplossingen te bedenken, maar soms is het wel eenvoudig. Voorbeeld: na het aanbrengen van hoogteplateaus worden geiten minder verstoord en vertonen ze minder agressie. Kijk verder of de waterbakken van een goed type zijn en of ze op een strategische plek zijn aangebracht. Hebben geiten voldoende overzicht tijdens het drinken en kunnen ze een dominantere geit uit de weg gaan? Een bredere waterbak heeft de voorkeur boven een vlotterbakje. Verder kan de melkstal een probleem vormen. Op dit moment zijn niet alle melksystemen geschikt om gehoornde geiten makkelijk te laten komen en gaan. Hopelijk hebben bedrijven voldoende tijd en (financiële) middelen om de nodige aanpassingen door te voeren.”