Wet- en regelgeving

Nog geen verbod op knippen achterste teen hanen

Er komt voorlopig geen verbod op het verwijderen van een deel van de achterste teen bij hanen in de vleesvermeerderingssector. Dat heeft demissionair minister Schouten van LNV besloten, staat in een brief aan de Tweede Kamer.

Het verbod zou op 1 september 2021 ingaan als dat op verantwoorde wijze zou kunnen. De Stuurgroep Ingrepen Pluimvee, die de minister adviseert, zegt dat dat (nog) niet het geval is. Onderzoek laat volgens de stuurgroep zien dat er voor moederdieren van reguliere vleeskuikenouderdieren een groot risico is op forse beschadigingen van de rug en/of dijen bij het paren als de achterste tenen van de hanen intact zouden blijven.

Bij vleeskuikenouderdieren van twee trager groeiende vleeskuikenkoppels zijn de onderzoeksresultaten positief. Er zullen komende periode echter meer praktijkkoppels van trager groeiende rassen gevolgd moeten worden om de eerste uitkomsten voor alle gebruikte rassen te kunnen bevestigen.

Rekening houden met amendement

Het advies van de stuurgroep is om het verbod op de ingreep bij hanen met vijf jaar uit te stellen. Minister Schouten kiest er vooralsnog voor om de tijdelijke vrijstelling voor de ingreep te verlengen tot 1 januari 2023. Vooralsnog, want Schouten moet ook rekening houden met de voorgestelde wijziging (amendement) van de Wet dieren die in mei is aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. Die wetswijziging kan te zijner tijd een hinderpaal zijn voor de verlenging van de vrijstelling. Dat hangt af van de resultaten van het onderzoek dat de minister laat uitvoeren naar de gevolgen van het amendement en de richting die Tweede Kamer daaraan wil geven, aldus Schouten.