Mensen

Lintje voor hoogleraar Veterinaire Immunologie Victor Rutten

Hoogleraar Veterinaire Immunologie Victor Rutten is op 28 september benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. De uitreiking vond bij hem thuis plaats door de burgemeester van Bunnik. Dat meldt de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.

Nagenoeg alle dierenartsen in Nederland hebben de veterinaire immunologie onderwezen gekregen van Victor Rutten. Daarnaast heeft hij vele promovendi begeleid. Mede door zijn aanstelling als hoogleraar bij de Veterinaire Faculteit Onderstepoort in Zuid-Afrika, speelde (en speelt nog steeds) zijn werk deels buiten Nederland af, zowel in Afrika als Azië.

Rutten, die begin 2021 de pensioengerechtigde leeftijd bereikte, is opgeleid als bioloog met specialisatie immunologie. In 1979 werd hij aangesteld bij de toenmalige Werkgroep Immunologie bij de faculteit Diergeneeskunde, een piepklein groepje dat de immunologie binnen diergeneeskunde moest opzetten. Hij ontwikkelde het onderwijs in de veterinaire immunologie en paste dit curriculum in de loop van veertig jaar aan in lijn met de enorme wetenschappelijke ontwikkeling die het vakgebied doorgemaakt heeft.

Veel werk verricht in ontwikkelingslanden

Rutten was van 1988 tot 1997 visiting professor bij de Veterinaire Faculteit van de University van Zimbabwe in Harare. Sinds 2006 is hij in deeltijd aangesteld als hoogleraar bij het Department Veterinary Tropical Diseases van de veterinaire faculteit van de Universiteit van Pretoria in  Zuid-Afrika. Vanuit deze laatste aanstelling heeft hij veel onderzoek verricht aan mycobacteriële infecties in wilde dieren.

Verder heeft Rutten veel betekend voor internationale professionele groepen zoals de Veterinary Immunology Association en de European Veterinary Immunology Group, en recent kreeg hij een subsidie voor het opzetten van een internationaal educatie-netwerk van de Council on International Veterinary Medical Education. Ook binnen de Faculteit Diergeneeskunde verdiende Rutten zijn bestuurlijke sporen. Zo was hij jarenlang lid van de examencommissie bachelor en was hij voorzitter van de Master Onderwijs Commissie Onderzoek.

Foto: Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht

Meer over:
Mensen
Deel dit bericht: