In de praktijk

Verdenking Parafilariose bij twee geïmporteerde vaarzen

Eind mei werd de Veekijker gebeld door een dierenarts over bloedende bultjes, lijkend op Parafilaria bovicola, bij twee Fleckviehvaarzen die begin oktober 2020 waren geïmporteerd uit Zuid-Duitsland. Bij een van de runderen zijn de bultjes chirurgisch verwijderd voor histologisch onderzoek bij de GD. In het weefsel is geen worm aangetroffen, maar het klinische en histologische beeld waren sterk verdacht, aldus de GD.

Parafilaria bovicola is een worm van 3 tot 6 centimeter lang die zich in het lichaam van rundvee, vooral onderhuids, bevindt. Volwassen vrouwelijke wormpjes nestelen zich onder de huid om eitjes te leggen, zichtbaar als bultjes van 0,5 tot 4 centimeter. De worm boort een gaatje door de huid, zodat de eieren met een stroompje bloederig vocht over de huid lopen. De herfstvlieg, die
ook buiten het herfstseizoen algemeen voorkomt in Nederland, fungeert als tussengastheer. De larven ontwikkelen zich in de herfstvlieg en worden vervolgens door de vlieg afgezet in vooral ooghoeken en open wondjes. Van daaruit migreren de larven onderhuids over de romp, met name naar nek-, schoft- en rughuid.

De periode tussen infectie en productie van eitjes is ongeveer zeven tot tien maanden. Naast het lichamelijk ongemak door huidinfecties is er met name economische schade, als gevolg van  afkeuring van het vlees, karkas of de huid(leder).

Bestrijding is lastig

Parafilariose is in Nederland eenmaal vastgesteld in 2007 bij een uit Frankrijk geïmporteerd rund. Er is geen aangifte- of meldplicht van kracht en het is geen zoönose. Bestrijding is lastig omdat behandeling niet werkzaam is tegen alle stadia van de levenscyclus van de worm. Vanuit Veekijker is geadviseerd de veehouder te informeren over de risico’s van spreiding, de mogelijkheden
en beperkingen van behandeling, de noodzaak van accurate vliegenbestrijding en de verkoper in kennis te stellen van deze bevinding.

Meer over:
In de praktijk
Deel dit bericht: