Onderzoek

Ademanalyse moet inzicht geven in gezondheid koe

Onderzoekers van Wageningen Livestock Research willen adem gebruiken voor het monitoren van de gezondheid en productiestatus van individuele melkkoeien.

In de humane geneeskunde is ademanalyse ook een opkomend gebied, en naast de bekende adem-alcoholtests, is ademsamenstelling al gebruikt in de klinische routine voor het voorspellen van astma bij kinderen door het meten van stikstofmonoxideconcentraties. Het voordeel van ademanalyse is dat het een niet-invasieve methode is die met regelmaat of zelfs continue kan worden ingezet.

Voerefficiëntie en ketose

De Wageningse onderzoekers hebben al literatuuronderzoek gedaan, waarbij verschillende metabole, stress- en reproductieve gebeurtenissen en de bijbehorende potentiële biomarkers in de adem in kaart zijn gebracht. Ze vonden kansen in onder meer het monitoren van voerefficiëntie en ketose. De onderzoekers zijn ook begonnen met het verzamelen van een grote dataset, waaronder ademmetingen door de GreenFeed-systemen die op Dairy Campus zijn geïnstalleerd.

Huidige uitdagingen zijn onder meer het zoeken naar de meest geschikte sensoren en bemonsteringstechnieken. Parallel wordt verder gegaan met het zoeken naar verdere biomarkers van verschillende relevante conditiescores van de koe.