Bedrijfsnieuws | Mensen

Zoektocht naar nieuwe winnaar Anne Veenbaas-penning

Jaarlijks wordt de Anne Veenbaas-penning uitgereikt. De GD is een zoektocht begonnen naar een nieuwe winnaar.

De Anne Veenbaas-penning is in 2019 in het leven geroepen, het jaar waarin de GD zijn honderdjarig bestaan vierde en het Anne Veenbaas Fonds werd opgericht. Anne Veenbaas was in 1919 in Friesland de eerste directeur van wat toen de eerste provinciale GD was. Hij was directeur tot zijn dood in 1939 en heeft met de middelen van die tijd baanbrekend werk verricht ter verbetering van de diergezondheid.

Verbeteren van de diergezondheid

Varkensdierenarts Rudolf Raymakers ontving in september de eerste Anne Veenbaas-penning. Raymakers werd voorgedragen door zijn collega’s van De Varkenspraktijk.

Inmiddels is de zoektocht begonnen naar een nieuwe winnaar. Iedereen die een bijdrage levert aan het verbeteren van de diergezondheid komt in aanmerking voor de Anne Veenbaas-penning. Deze bijdrage kan praktisch, maar ook wetenschappelijk zijn.

Het voordragen van kandidaten kan via bestuur@anneveenbaas.nl.