In de praktijk

LNV vraagt dierenartsen om waakzaamheid vanwege vogelgriep

Hoewel dierenartsen op dit moment ongetwijfeld zeer alert zijn op verschijnselen van vogelgriep en deze direct melden, heeft het ministerie LNV de KNMvD verzocht om dierenartsen nogmaals te wijzen op het belang daarvan en ook om de aangescherpte mortaliteitsgrenzen opnieuw onder de aandacht te brengen. Dat meldt de KNMvD.

Deze aangescherpte mortaliteitsgrenzen zijn beschreven in paragraaf 3.6 van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen en ook te vinden op de NVWA-website.

Risicovolle contacten via dierenartsen

Sinds 26 oktober is bij vijf commerciële bedrijven, twee grotere hobbyhouderijen en op één kleine hobbylocatie HPAI vastgesteld. De bedrijven en hobbylocaties zijn geruimd. Twee bedrijven zijn preventief geruimd naar aanleiding van een risicovol contact. In een van beide gevallen bleek het te gaan om contact via een dierenarts, die de besmette locatie op de dag van de melding van de verdenking had bezocht.

Vanwege contacten van een dierenarts met een andere besmette locatie, een dag voor de melding van de verdenking, zijn vier bedrijven geblokkeerd. In beide gevallen hebben deze contacten plaatsgevonden voordat het bedrijf verdacht werd verklaard.

“Het spreekt voor zich dat juist nu oplettendheid van dierenartsen en pluimveehouders van groot belang is en dat bij klinische verschijnselen een verdenking snel wordt gemeld, ook bij twijfel of het wel AI zou kunnen zijn”, aldus de KNMvD.

Meer over:
In de praktijk
Deel dit bericht: