In de praktijk

‘Overheid moet kiezen voor een dierwaardige veehouderij’

Kies als overheid voor een dierwaardige veehouderij. Dat is een van de aanbevelingen in de zienswijze ‘Dierwaardige veehouderij’ van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA). De zienswijze is opgesteld op verzoek van demissionair minister Schouten van LNV.

De RDA noemt in de zienswijze zes uitgangspunten voor een dierwaardige veehouderij: 1. erkenning van de intrinsieke waarde en de integriteit van het dier; 2. goede voeding; 3. goede omgeving; 4. goede gezondheid; 5. Natuurlijk gedrag; 6. Positieve emotionele toestand.

Volgens de RDA is alleen het voorkomen van negatief welzijn niet meer voldoende in onze samenleving en wordt het mogelijk maken van de ervaring van positief welzijn een vereiste. ‘De zes leidende principes voor dierwaardige veehouderij geven hier invulling aan’, aldus de raad. Die schrijft ook dat een dierwaardige veehouderij een forse ontwikkeling vraagt. ‘Er zijn bedrijven die al een eind in de richting van de zes principes voor dierwaardige veehouderij komen; voor anderen is er een grote stap nodig.’

Goede verdienmodellen

De RDA vindt dat de rijksoverheid het initiatief en de regie moet nemen voor een versnelde ontwikkeling naar een dierwaardige veehouderij gebaseerd op de zes uitgangspunten. ‘Koppel deze ontwikkeling aan de door de regering gewenste transitie naar kringlooplandbouw en duurzame veehouderij’, aldus de raad in zijn zienswijze. De raad doet tevens de aanbeveling om de ontwikkeling van goede verdienmodellen voor veehouders (en de hele keten) in de ontwikkeling van een dierwaardige veehouderij te integreren.

Banken

In de zienswijze stelt de RDA ook voor om een nationale autoriteit, een soort ‘Deltacommissaris’, te benoemen die de ontwikkeling naar een dierwaardige veehouderij begeleidt. En om kwalificatiesystemen om een stalsysteem of elementen van stalsystemen erkend te krijgen als ‘voldoet aan de leidende principes van dierwaardige veehouderij’. Gebruik hiervan moet een financieringsvoorwaarde van banken worden, vindt de raad.

Verder moeten er onder andere praktische voorbeelden van (elementen van) stalsystemen worden gemaakt die voldoen aan de zes uitgangspunten. Toegankelijkheid voor boeren, adviseurs en stalinrichters is een belangrijke voorwaarde: zij moeten er kennis van willen nemen alvorens een stal te (ver)bouwen, aldus de RDA.

De minister van LNV zal komend voorjaar reageren op de zienswijze van de RDA.