Bedrijfsnieuws | Mensen

Simon Oosting benoemd tot hoogleraar Animal Production Systems

Simon Oosting is per 1 december 2021 benoemd tot hoogleraar Animal Production Systems (APS) aan Wageningen University & Research. Oosting was afgelopen jaar al interim-leerstoelhouder. Hij volgt Imke de Boer op, zij is nu persoonlijk hoogleraar.

Simon Oosting (1959) studeerde Tropische Veehouderij in Wageningen. Hij werd getrokken door de verre streken, maar ook door de essentie van de rol die vee in de tropen heeft voor mensen. Hij promoveerde op onderzoek naar de voeropname en -benutting van laagwaardige voedermiddelen door herkauwers. Hij werkte in India, Canada en Noorwegen voor hij in 2001 terugkeerde naar Wageningen University & Research waar hij verantwoordelijk was voor onderzoek naar en onderwijs over de veehouderij in de tropen.

Verschillende ideeën

De leerstoelgroep van Oosting legt zich toe op onderzoek naar duurzaamheid van veehouderij wereldwijd. Er bestaan verschillende ideeën over het inrichten van het systeem waarin voedsel wordt geproduceerd. Zo’n voedselsysteem kan gebaseerd zijn op kringlooplandbouw, of het kan streven naar een zo laag mogelijk effect op klimaat, of natuurinclusief zijn, of gericht op gezonde voeding.

Wetenschappers van Animal Production Systems onderzoeken welke rol er is voor vee en welke vormen van dierlijke productie duurzaam zijn in de verschillende voedselsystemen. “Met de wetenschappelijke kennis die we hiermee genereren, kunnen we het maatschappelijk debat over duurzame veehouderij ondersteunen”, zegt Oosting.