In de praktijk

Innovatief voerconcept gekozen als ‘Beste Idee van Varkensland’

Het voerconcept ‘koken voor blije varkens’ van Coen en Marlijn van Gorp uit Dalen is gekozen tot ‘Het Beste Idee van Varkensland’. Dat maakte Karien Koenders, voorzitter van de vakjury van de innovatiewedstrijd, op 9 december bekend tijdens de online finale. Het concept zorgt voor rust in de darmen en daarmee onder andere minder bijtgedrag.

Marlijn van Gorp vertelt over het voerconcept: “We gebruiken in onze biomassaketel een mix van tarwe, gerst en soja als voer, met zo min mogelijk toevoegingen. In onze maalmolen wordt fytinezuur via een natuurlijk proces omgezet in fytase. Daardoor produceert het varken mest met veel minder stikstof en fosfaat dan als het varken voer met synthetische stoffen eet. Dit kookproces geeft de boeren een licence to produce in de maatschappij, omdat het een aantal problemen vermindert die nu aan de orde zijn. Zoals het stikstofprobleem, dierenwelzijn, mest en geur voor de omgeving. De varkens nemen meer voedingsstoffen op en produceren minder mest. En je kunt bepaalde dure toevoegingen aan het voer weglaten.”

“Door het natuurlijke voer wordt het dierenwelzijn bevorderd. Hierdoor zien we tevreden varkens die niet zo snel in elkaars staart bijten. Ons voerconcept is ook makkelijk toepasbaar voor andere varkenshouders en voerfirma’s. Ons idee is eigenlijk boerensimpel”, aldus Coen van Gorp.

‘Hele sector kan ervan leren’

Volgens juryvoorzitter en varkensdierenarts Karien Koenders komen in het voerconcept veel aspecten aan de orde op gebieden waar de varkenshouderij een uitdaging heeft. “Het draagt bij aan het verlagen van de milieu-impact, een beter stalklimaat, beter dierenwelzijn en efficiënt benutten van voeding. Het idee bevat mooie aspecten waar de hele sector van kan leren. De varkenshouders Coen en Marlijn van Gorp hebben ook laten zien dat het werkt op hun vermeerderingsbedrijf met 2.300 zeugen.”

Ondersteuning bij verdere realisatie

De prijs voor de winnaars bestaat uit kennis, ervaring en ondersteuning om het idee tot verdere realisatie te brengen. Voor de overige finalisten stelt de organisatie tevens innovatie-vouchers beschikbaar.

Het Beste Idee van Varkensland is in 2016 in Overijssel ontstaan op initiatief van Coöperatie Varkensartsen en VKON en krijgt inmiddels steun van onder andere het ministerie van LNV, LTO Noord, POV, Aeres en HAS Hogeschool.

Foto: Het Beste Idee van Varkensland