In de praktijk

Leverschade bij koeien door intoxicatie met mycotoxine sporidesmin

Ten minste tien koeien werden in september ziek door intoxicatie met sporidesmin, een mycotxine die vrij kan komen na opname van sporen van de schimmel Pithomyces. Dat meldt de GD.

Eind september werd bij de Veekijker melding gedaan van enkele koeien in een koppel die last hadden van verdikte en pijnlijke spenen en acute productiedaling. Bij één dier leek ook de huid gevoelig. Na overleg heeft de practicus bloedmonsters ingestuurd voor onderzoek op leverenzymen en bleek sprake van zeer ernstige leverschade, passend bij intoxicatie met sporidesmin. Op het gras in het land werden grote aantallen sporen van de schimmel Pithomyces aangetoond. In korte tijd vertoonden meer dan tien dieren dezelfde verschijnselen. De behandeling bestond uit opstallen, pijnstilling en een energierijk rantsoen.

Niet altijd leverschade en klinische verschijnselen

In vochtige periodes met relatief warme omstandigheden kan de schimmel Pithomyces groeien op dood plantenmateriaal in grasland. Het mycotoxine sporidesmin kan ernstige schade aan lever en galgangen veroorzaken en leiden tot fotosensibiliteit. De aanwezigheid van sporidesmin leidt niet in alle gevallen tot leverschade en klinische verschijnselen.

In dezelfde periode kwam een casus binnen bij de Veekijker waarbij op basis van verschijnselen ook aan sporidesmin werd gedacht. Graslandonderzoek leverde enorme hoeveelheden Pithomyces-schimmelsporen op, maar uit bloedonderzoek bleek dat bij deze dieren leverschade niet aan de orde was.

Komende jaren problemen te verwachten

De weersomstandigheden zijn de belangrijkste reden voor groei van de schimmel. Onder warme en vochtige omstandigheden kunnen de komende jaren vergelijkbare problemen worden verwacht, aldus de GD.