Onderzoek

Onderzoek nodig naar relatie fokkerij en borstbeenbreuken leghennen

Uit Deens onderzoek blijkt dat 85 procent van de leghennen te maken krijgt met een borstbeenbreuk. Dat komt volgens de Denen door fokkerijdoelstellingen die zorgen voor steeds kleinere kippen die steeds meer moeite hebben om eieren te leggen. Veel EU-lidstaten, waaronder Nederland, vinden dat er meer onderzoek nodig is naar de relatie tussen fokkerij en borstbeenbreuken. Dat schrijft demissionair minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

Denemarken vindt dat de fokkerijdoelstellingen voor leghennen moeten worden aangepast en dat dit opgenomen dient te worden in de herziening van de EU-dierenwelzijnsregels. Andere landen delen de zorgen, bleek tijdens een bijeenkomst van de Europese landbouwministers in Brussel, en spraken steun uit voor de Deense oproep om de botbreuken aan te pakken. Veel lidstaten, waaronder Nederland, vinden wel dat meer onderzoek naar de relatie tussen fokkerij en borstbeenbreuken noodzakelijk is voor een goede wetenschappelijke onderbouwing.

Eurocommissaris Wojciechowski zei tegen de landbouwministers de materie erg complex te vinden en wil de Europese autoriteit voor voedselveiligheid Efsa om advies vragen.

Misstanden voorkomen

Het belang van een EU-aanpak van dit probleem werd onderstreept, omdat fokkerij van leghennen geconcentreerd is in enkele landen die de rest van de EU van leghennen voorzien. Enkele lidstaten gaven aan dat ook buiten de EU-grenzen gekeken moet worden naar dit probleem. Daarnaast vinden lidstaten aan dat genetische selectieprogramma’s in het algemeen beter ondersteund moeten worden door onderzoek om dit soort misstanden te voorkomen.