Bedrijfsnieuws | Mensen

Nieuwe bestuursleden Platform Jonge Dierenartsen

Het Platform Jonge Dierenartsen (PJD), onderdeel van de KNMvD, heeft per 1 januari vier nieuwe bestuursleden: Puck den Otter, Anne-Miek Timmermans, Elwin van Oldenborgh en Florentine Timmenga. Rosemarijn Strijder, Kiki Streng en Maris Terpstra hebben het PJD-bestuur verlaten. In de loop van dit jaar zal ook Rhoxane Korthals stoppen bij het PJD.

Het PJD-bestuur bestaat nu uit de volgende personen:

Denise van Eekelen – Voorzitter
Rhoxane Korthals – Algemeen bestuurslid
Ninke-Maike van de Water – Algemeen bestuurslid
Anne-Miek Timmermans – Algemeen bestuurslid
Puck den Otter- Algemeen bestuurslid
Elwin van Oldenborgh – Algemeen bestuurslid
Florentine Timmenga – Algemeen bestuurslid

Jaarlijks symposium en coachbank

Het PJD richt zich op studenten in de laatste fase van de opleiding Diergeneeskunde en dierenartsen tot vijf jaar na afstuderen. Zij vormen het klankbord namens de jonge dierenartsen, binnen en vanuit de KNMvD. Ook ondersteunen zij de jonge dierenarts door het organiseren, ondersteunen en stimuleren van initiatieven passend bij de behoefte van deze doelgroep, zoals het jaarlijkse PJD-symposium, de ‘werkgever van het jaar’-award en de coachbank.