In de praktijk

KNMvD: zo snel mogelijk vaccineren tegen vogelgriep

De KNMvD wil dat er zo snel mogelijk begonnen wordt met het vaccineren van pluimvee tegen vogelgriep. Want strenge maatregelen in combinatie met het langdurig ophokken van pluimvee kunnen niet meer voorkomen dat er jaarlijks honderdduizenden dieren op besmette en verdachte bedrijven geruimd moeten worden.

Door handelsbeperkingen voor (producten van) gevaccineerde dieren en door het ontbreken van een geregistreerd vaccin, wordt er op dit moment nog geen gebruik gemaakt van vaccinatie tegen vogelgriep. Deze handelsbeperkingen staan een snelle introductie van een vaccin in de weg. Samen met de andere EU-landen moet hier zo snel mogelijk een oplossing voor gevonden worden, aldus de KNMvD. De beroepsorganisatie vindt ook dat er aanvullend onderzoek nodig is naar onder andere de effectiviteit van huidige en toekomstige vogelgriepvaccins.

Vaccin moet overdracht stoppen

Hoogleraar Arjan Stegeman van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht zei eerder al in The Conversation dat de reden voor de handelsbelemmeringen is dat de meeste huidige vaccins ziekten voorkomen, maar de overdracht van de infectie niet stoppen. “Een vaccin dat de ziekte stopt maar de overdracht niet, zal resulteren in een ‘stille’ virusverspreiding, wat de beheersing van de uitbraak in gevaar brengt en ongewenst is omdat het virus de potentie heeft om zich van dieren op mensen te verspreiden.” Vaccins van de nieuwe generatie hebben mogelijk meer potentie om de vogelgriep te bestrijden, aldus Stegeman, “maar hun effectiviteit om de overdracht van virussen te stoppen, moet in het veld worden aangetoond. Dergelijke vaccins zullen niet alleen pluimvee beschermen, maar ook de blootstelling van mensen aan het virus minimaliseren.”

‘Oplossingen voor de lange termijn’

Voormalig minister Schouten van LNV meldde afgelopen november dat ze wilde inzetten op een proef door de faculteit Diergeneeskunde en Wageningen Bioveterinary Research met vaccins waarvan experts vermoeden dat deze werkzaam kunnen zijn tegen de vogelgriepvirussen die hier de laatste jaren circuleren. De nieuwe minister van LNV, Henk Staghouwer, schreef in een van zijn eerste Kamerbrieven dat vogelgriep een structureel probleem is geworden. “Dit vraagt om oplossingen op de langere termijn, en om een nieuwe visie hoe we met de pluimveehouderij en vogelgrieppreventie en -bestrijding om moeten en willen gaan”, aldus Staghouwer.