Wet- en regelgeving

Nieuwe verordening diergeneesmiddelen en verordening gemedicineerd diervoeder

Per 28 januari 2022 gaan de nieuwe Europese diergeneesmiddelenverordening en de verordening gemedicineerd diervoeder in. Dat meldt het ministerie van LNV.

Deze nieuwe verordeningen vervangen de huidige Europese Richtlijnen. Hierdoor veranderen de regels voor het maken, de handel, voorschrijven en gebruiken van diergeneesmiddelen. Ook de regels voor het toelaten en bewaken van diergeneesmiddelen veranderen.

De nieuwe verordeningen zijn basisverordeningen. Deze worden nog verder uitgewerkt in Europese uitvoeringsregels. Met de verordeningen worden de regels voor diergeneesmiddelen binnen de Europese Unie meer gelijk getrokken.

Welke gevolgen de nieuwe verordeningen hebben voor dierenartsen en veehouders, is te vinden op website van het ministerie van LNV.