Bedrijfsnieuws | Mensen

Annemarie Rebel gaat leiding geven aan Wageningen Bioveterinary Research

Annemarie Rebel wordt per 1 maart 2022 business unit manager van Wageningen Bioveterinary Research. Rebel is momenteel afdelingshoofd van de afdeling Dierenwelzijn en Gezondheid bij Wageningen Livestock Research.

Binnen Wageningen Bioveterinary Research wordt gewerkt aan het beschermen van de dier- en volksgezondheid.  Annemarie Rebel: “We moeten goed voorbereid zijn op mogelijke nieuwe pandemieën. Daarom moeten we investeren in gezonde dieren en robuuste systemen om uitbraken het liefst te voorkomen en – als ze zich toch voordoen – zo snel mogelijk te kunnen detecteren en ingrijpen. Alleen zo kunnen we voorkomen dat de samenleving en economie ontwricht raken zoals we nu hebben gezien. Het onderzoek van Wageningen Bioveterinary Research zit in het hart van deze cruciale opgaves. Ik ben daarom trots dat ik leiding mag gaan geven aan dit mooie onderzoeksinstituut en zo kan bijdragen aan de gezondheid en veerkracht van dieren en mensen. De combinatie met mijn positie als special professor ‘Healthy and resilient livestock’ maakt dat ik ook veel kansen zie voor nieuwe initiatieven en samenwerkingen in onderzoek.”

Veerkracht van dieren

Annemarie Rebel promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het humane geneeskundeonderwerp ‘Recidief van blaaskanker’. Vervolgens deed ze onderzoek aan de Johns Hopkins University in Baltimore (VS) naar uitzaaiingen van prostaatkanker. Ze heeft binnen de Animal Sciences Group van WUR verschillende rollen vervuld en is op dit moment hoofd van de afdeling Dierenwelzijn en Gezondheid binnen Wageningen Livestock Research. Rebel speelt ook een leidende rol in het Netherlands Centre for One Health (NCOH), waarvan WUR partner is, als wetenschappelijk directeur ‘Smart and healthy farming’. In 2020 werd ze bijzonder hoogleraar aan Wageningen Universiteit met de leerstoel Gezonde en Veerkrachtige Veehouderij. Met deze leerstoel binnen de leerstoelgroep Adaptatiefysiologie bestudeert ze de veerkracht van dieren en de mogelijkheden om die te beïnvloeden, zodat dieren weerbaarder worden.

Vakblad Veearts interviewde Annemarie Rebel in 2021. Dat interview is terug te lezen: ‘Veerkracht is een complexe puzzel’.

Foto: Wageningen UR