Wet- en regelgeving

Staghouwer begint met voorbereidingen convenant dierwaardige veehouderij

Minister Staghouwer van LNV begint in de eerste helft van 2022 met de voorbereidingen voor het convenant over de ontwikkeling naar een dierwaardige veehouderij. In het tweede kwartaal van dit jaar stuurt hij de Tweede Kamer een brief met een plan van aanpak voor het convenant en het wetgevingstraject.

In het convenant, dat al aangekondigd werd in het coalitieakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, worden stakeholders zoals boeren, maatschappelijke organisaties, marktpartijen, maar ook toezichthouders betrokken, en worden afspraken gemaakt over tijdshorizon, instrumentarium en financiële ondersteuning. Het kabinet geeft met de ontwikkeling naar een dierwaardige veehouderij gevolg aan de zienswijze ‘Dierwaardige veehouderij’ van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA).

Amendement Wet Dieren

Staghouwer wil de Tweede Kamer in het tweede kwartaal ook informeren over de samenhang tussen de ontwikkeling naar een dierwaardige veehouderij en wijziging van artikel 2.1 van de Wet dieren naar aanleiding van een amendement van  Kamerlid Leonie Vestering van de PvdD.

Foto: Rijksoverheid