In de praktijk | Zoönosen

GD: geen zorgen over influenza bij varkens, maar low level surveillance is goed idee

Royal GD maakt zich geen directe zorgen over swine influenza, maar vindt een low level surveillance om zicht te krijgen op de mogelijke influenza-typen die in de Nederlandse varkenshouderij circuleren, waarover het kabinet in december al berichtte, een goed idee. Dat vertelt Manon Houben, hoofd dierenartsen Varken bij GD.

In een hoorzitting in de Tweede Kamer over zoönosen in februari pleitten pluimveedierenarts en epidemioloog Francisca Velkers van de faculteit Diergeneeskunde en hoogleraar moleculaire virologie Ron Fouchier van het Erasmus MC voor meer monitoring van varkens op influenza. “We hebben heel veel varkens in Nederland en ik denk dat we daar een goed monitoringsprogramma op moeten zetten om te kijken wat daar nu speelt”, zei Fouchier. “En ook nu met vogelgriep, moeten we kijken of die vogelgriepvirussen niet in onze varkenspopulatie terechtkomen.”

Geen aanwijzingen voor besmettingen

Manon Houben van GD vertelt dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat varkens besmet raken met de vogelgriep die momenteel voor uitbraken bij pluimvee zorgt. “Via de basismonitoring die GD uitvoert wordt al jaren onder andere influenza gemonitord bij varkens die aangeboden worden voor sectie. Daarmee hebben we prima in beeld of influenza een probleem vormt onder varkens. Momenteel zien we niets verontrustends”, zegt Houben. “Er vindt echter geen influenza-monitoring plaats op élk varkensbedrijf, zoals dat voor salmonella wel gebeurt. Ook wordt niet standaard gekeken naar eventuele veranderingen van de influenza-stammen die circuleren in de varkenshouderij. Wij denken dat het goed zou zijn, ook met het oog op de extra aandacht voor zoönosen vanuit de samenleving en het grote aantal wilde vogels met vogelgriep, om specifieker te kijken naar welke influenza-stammen er in de varkenshouderij circuleren, zodat we op tijd kunnen reageren op relevante veranderingen. Daarom vinden wij een low level surveillance een goed idee. Het is goed om een vinger aan de pols te houden.”

Influenzatypen vergelijken

Het kabinet liet eind december al weten dat het RIVM is gevraagd om een plan van aanpak te maken voor een low level surveillance (achtergrondsurveillance) om zicht te krijgen op de mogelijke influenza-typen die in de Nederlandse varkenshouderij circuleren. De achtergrondsurveillance waar het RIVM mee bezig gaat is bedoeld om influenza-typen die voorkomen op varkensbedrijven te kunnen vergelijken met typen die in de humane diagnostiek worden gevonden en niet om influenza bij varkens te monitoren. Op deze manier kunnen vroegtijdig trends worden waargenomen en indien nodig kan dan meer onderzoek plaatsvinden, ook in relatie tot typen of mutaties die bij mensen worden gezien.

Over de auteur: Henk ten Have
Henk ten Have groeide op op een akkerbouwbedrijf in Groningen, maar richtte zich tijdens zijn opleiding Diergezondheidszorg aan Van Hall Larenstein in Leeuwarden op de...
Deel dit bericht: